Thói quen 3: Đặt những điều đầu tiên lên hàng đầu ®

Thói quen quản lý cá nhân

Thói quen 3: Đặt mọi việc lên hàng đầu là việc rèn luyện ý chí độc lập hướng tới lấy nguyên tắc làm trung tâm. Thói quen 3 là sự thực hiện thực tế của Thói quen 1 và 2. Thói quen 1 nói rằng: “Bạn là người sáng tạo. Bạn đang đảm nhiệm.” Thói quen 2 là sự sáng tạo tinh thần đầu tiên, dựa trên trí tưởng tượng, khả năng hình dung bạn có thể trở thành người như thế nào. Thói quen 3 là sự sáng tạo thứ hai, sự sáng tạo vật chất.

Thói quen này là nơi Thói quen 1 và 2 kết hợp với nhau. Nó xảy ra ngày này qua ngày khác, từng khoảnh khắc. Nó giải quyết nhiều câu hỏi được giải quyết xung quanh việc quản lý thời gian. Nhưng đó không phải là tất cả; thói quen 3 cũng nói về quản lý cuộc sống—mục đích, giá trị, vai trò và ưu tiên của bạn. “Những điều đầu tiên” là gì? Những điều đầu tiên là những điều bạn thấy có giá trị nhất. Nếu bạn đặt những điều quan trọng lên hàng đầu, bạn đang tổ chức và quản lý thời gian cũng như các sự kiện theo những ưu tiên cá nhân mà bạn đã thiết lập ở Thói quen 2.

Bốn góc phần tư của quản lý thời gian

Chúng ta sử dụng thời gian theo một trong bốn cách, tùy thuộc vào hai yếu tố xác định một hoạt động: khẩn cấp và quan trọng. Khẩn cấp có nghĩa là nó đòi hỏi sự chú ý ngay lập tức. Những việc khẩn cấp tác động lên chúng ta và thường có thể nhìn thấy được. Ví dụ, một chiếc điện thoại đổ chuông là khẩn cấp. Mặt khác, những điều quan trọng lại liên quan đến kết quả. Nó góp phần vào sứ mệnh, giá trị và mục tiêu ưu tiên cao của chúng tôi. Chúng tôi phản ứng với các vấn đề khẩn cấp. Những việc quan trọng không cấp bách đòi hỏi phải chủ động hơn, chủ động hơn.

Trích dẫn PNG

“Đặt những việc quan trọng lên hàng đầu có nghĩa là tổ chức và thực hiện những ưu tiên quan trọng nhất của bạn. Đó là sống và được dẫn dắt bởi những nguyên tắc mà bạn coi trọng nhất, chứ không phải bởi những kế hoạch và thế lực xung quanh bạn.”

— Tiến sĩ Stephen R. Covey

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *