Tag Archives: phẩm chất nhà đầu tư

Tư duy của nghề trading khác gì với kinh doanh ?

Những trader có phẩm chất lãnh đạo (leading) bị khó khăn hơn do khuynh hướng đối kháng với thị trường để bảo vệ quan điểm của họ. Đa số lĩnh vực kinh doanh cần đến sự năng động (động) để thành công thì trading cần đến sự kiên nhẫn chờ đợi, làm việc trầm tĩnh […]