Tag Archives: kiên trì để thành công

Kiên Trì chính là Chìa khóa thành công trong công việc kể cả đầu tư và trading

Steve Jobs: “Tôi tin rằng khoảng phân nửa những gì khiến các doanh nhân thành công khác biệt những người khác là sự kiên trì tuyệt đối.” Khổng Tử  đã từng nói: “bản tính của con người đều giống nhau, chính thói quen là sự khác biệt”. Mỗi người khi sinh ra đều có xuất […]