Tag Archives: khởi nghiệp thành công

Bạn có nên bắt đầu kinh doanh bằng khoản vay

Bạn có nên bắt đầu kinh doanh bằng một khoản vay“Bạn sẽ bắt đầu kinh doanh bằng một khoản vay?” Tóm lại: không Nếu bạn không thể tạo đủ doanh thu để kiếm tiền hạt giống, thì làm cách nào để bạn có kế hoạch tạo đủ doanh thu để duy trì hoạt động kinh […]