Tag Archives: cung cầu

HỖ TRỢ / CẦU & KHÁNG CỰ / VÙNG CUNG

Hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến một trong những khái niệm quan trọng nhất và thường được thực hành hoặc giảng dạy không chính xác trong phân tích kỹ thuật, các vùng hỗ trợ và kháng cự khét tiếng . Chú ý cách tôi đã sử dụng các vùng từ thay vì các dòng ? Tôi sẽ giải thích lý do tại sao […]