Matrix Chain là gì? Làm thế nào nhận lợi ích từ Matrix Chain?

Matrix Chain – một nền tảng kiếm tiền với cơ chế hoa hồng cực kỳ hấp dẫn cho mọi đối tượng người dùng. Tham gia Matrix Chain, bạn sẽ được trải nghiệm một mô hình ma trận hình tam giác với từng mức lợi nhuận khác nhau. Vậy Matrix Chain là gì? Thuật toán và luật chơi trong Matrix Chain như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp tất tật cho bạn

Matrix Chain là gì?

Matrix Chain là một ứng dụng kiếm tiền được tích hợp hệ thống phần thưởng hấp dẫn. Bạn có thể hiểu nó như một mô hình ma trận hình tam giác gồm 12 tầng, trải dài từ tầng 1 đến tầng 12, tương ứng với 1 – 12 tuần. Trong vòng 12 tuần, mỗi người tham gia sẽ cho 1/12 người tham gia nằm tầng liền kề trên mình số tiền 10$.

Thuật toán và luật chơi trong Matrix Chain 

Để bắt đầu tham gia, bạn cần nạp vào hệ thống một khoản phí cho cả 12 tuần, số tiền cụ thể là 2$.

 • Tuần đầu tiên, bạn có nhiệm vụ cho người ở tầng trên liền kề (gọi tắt là tầng U1) 10$ và cho người giới thiệu trực tiếp của bạn 5$. Suy ra tổng số tiền cần thanh toán trong tuần thứ nhất là 15$.
 • Tuần thứ 2: Bạn tiếp tục cho 1 người ở trên bạn 2 tầng (gọi tắt là U2) 10$, đồng thời cho người giới thiệu trực tiếp 5$. Suy ra tổng số tiền cần thanh toán trong tuần thứ hai là 15$.
 • Tuần thứ 3: Bạn tiếp tục cho 1 người ở trên bạn 3 tầng (gọi tắt là U3) 10$, đồng thời cho người giới thiệu trực tiếp 5$. Suy ra tổng số tiền cần thanh toán trong tuần thứ ba là 15$.
 • Tuần thứ 4: Bạn tiếp tục cho 1 người ở trên bạn 4 tầng (gọi tắt là U4) 10$, đồng thời cho người giới thiệu trực tiếp 5$. Suy ra tổng số tiền cần thanh toán trong tuần thứ tư là 15$.
 • Tuần thứ 5: Bạn tiếp tục cho 1 người ở trên bạn 5 tầng (gọi tắt là U5) 10$, đồng thời cho người giới thiệu trực tiếp 5$. Suy ra tổng số tiền cần thanh toán trong tuần thứ năm là 15$.
 • Tuần thứ 6: Bạn tiếp tục cho 1 người ở trên bạn 6 tầng (gọi tắt là U6) 10$, đồng thời cho người giới thiệu trực tiếp 5$. Suy ra tổng số tiền cần thanh toán trong tuần thứ sáu là 15$.
 • Tuần thứ 7: Bạn tiếp tục cho 1 người ở trên bạn 7 tầng (gọi tắt là U7) 10$, đồng thời cho người giới thiệu trực tiếp 5$. Suy ra tổng số tiền cần thanh toán trong tuần thứ bảy là 15$.
 • Tuần thứ 8: Bạn tiếp tục cho 1 người ở trên bạn 8 tầng (gọi tắt là U8) 10$, đồng thời cho người giới thiệu trực tiếp 5$. Suy ra tổng số tiền cần thanh toán trong tuần thứ tám là 15$.
 • Tuần thứ 9: Bạn tiếp tục cho 1 người ở trên bạn 9 tầng (gọi tắt là U9) 10$, đồng thời cho người giới thiệu trực tiếp 5$. Suy ra tổng số tiền cần thanh toán trong tuần thứ chín là 15$
 • Tuần thứ 10: Bạn tiếp tục cho 1 người ở trên bạn 10 tầng (gọi tắt là U10) 10$, đồng thời cho người giới thiệu trực tiếp 5$. Suy ra tổng số tiền cần thanh toán trong tuần thứ mười là 15$
 • Tuần thứ 11: Bạn tiếp tục cho 1 người ở trên bạn 11 tầng (gọi tắt là U11) 10$, đồng thời cho người giới thiệu trực tiếp 5$. Suy ra tổng số tiền cần thanh toán trong tuần thứ mười một là 15$
 • Tuần thứ 12: Bạn tiếp tục cho 1 người ở trên bạn 12 tầng (gọi tắt là U12) 10$, đồng thời cho người giới thiệu trực tiếp 5$. Suy ra tổng số tiền cần thanh toán trong tuần mười hai là 15$

Kết thúc 12 tuần: Tổng số tiền bạn cho đi sẽ là 2$ + (15$ x 12 tuần) = 182$. Trong đó:

 • Tổng số tiền cho người giới thiệu: 5$ x 12 tuần = 60$.
 • Tổng số tiền cho 12 người ở 12 tầng: 10$ x 12 người = 120$.
 • Số tiền trả phí: 2$.
Bạn cần nắm chắc thuật toán và luật chơi trong Matrix Chain 
Bạn cần nắm chắc thuật toán và luật chơi trong Matrix Chain

Cách tính số người bạn giới thiệu trong Matrix Chain

Nếu bạn giới thiệu người khác tham gia vào Matrix Chain, ta sẽ gọi chung họ là F1 của bạn. Trong vòng 12 tuần, bạn cần giới thiệu được tối thiểu 3 người tham gia. Cứ mỗi người tham gia thành công, bạn nhận về 5$. Dưới đây là cách tính số lượng người bạn giới thiệu trong Matrix Chain:

 • Ở tầng 1: Giới thiệu được 3 người. Một trong ba người ở tầng 1 có nhiệm vụ giới thiệu cho 3 người ở tầng 2. Suy ra tầng 2 của bạn có 3 x 3 = 9 người.
 • Tiếp tục, một trong chín người ở tầng 2 có nhiệm vụ giới thiệu 3 người ở tầng 3. Suy ra tầng 3 của bạn có 9 x 3 = 27 người. Tuy nhiên nếu tầng 3 chưa đủ số lượng người như quy định, bạn vẫn được nhận đủ số tiền cho từ mỗi người tham gia.
 • Một trong 27 người ở tầng 3 có nhiệm vụ giới thiệu 3 người ở tầng 4. Suy ra tầng 4 của bạn có 27 x 3 = 81 người.
 • Một trong 81 người ở tầng 4 có nhiệm vụ giới thiệu 3 người ở tầng 5. Suy ra tầng 5 của bạn có 81 x 3 = 243 người.
 • Một trong 243 người ở tầng 5 có nhiệm vụ giới thiệu 3 người ở tầng 6. Suy ra tầng 6 của bạn có 243 x 3 = 729 người.
 • Một trong 729 người ở tầng 6 có nhiệm vụ giới thiệu 3 người ở tầng 7. Suy ra tầng 7 của bạn có 729 x 3 = 2.187 người.
 • Một trong 2.187 người ở tầng 7 có nhiệm vụ giới thiệu 3 người ở tầng 8. Suy ra tầng 8 của bạn có 2.187 x 3 = 6.561 người.
 • Một trong 6.561 người ở tầng 8 có nhiệm vụ giới thiệu 3 người ở tầng 9. Suy ra tầng 9 của bạn có 6.561 x 3 = 19.683 người.
 • Một trong 19.683 người ở tầng 9 có nhiệm vụ giới thiệu 3 người ở tầng 10. Suy ra tầng 10 của bạn có 19.683 x 3 = 59.049 người.
 • Một trong 59.049 người ở tầng 10 có nhiệm vụ giới thiệu 3 người ở tầng 11. Suy ra tầng 11 của bạn có 59.049 x 3 = 117.147 người.
 • Một trong 117.147 người ở tầng 11 có nhiệm vụ giới thiệu 3 người ở tầng 12. Suy ra tầng 12 của bạn có 117.147 x 3 = 531.441 người.
Matrix Chain - Dự án kiếm tiền hiệu quả nếu bạn biết nắm bắt
Matrix Chain – Dự án kiếm tiền hiệu quả nếu bạn biết nắm bắt

Cách tính lợi nhuận nhận được trong Matrix Chain 

 • Ở tầng 1, bạn được 3 người cho 10$ trong tuần đầu tiên mà họ tham gia. Suy ra tổng nhận là 30$
 • Ở tầng 2, bạn được 9 người cho 10$ trong tuần thứ 2 mà họ tham gia. Suy ra tổng nhận là 90$
 • Ở tầng 3, bạn được 27 người cho 10$ trong tuần thứ 3 mà họ tham gia. Suy ra tổng nhận là 270$
 • Ở tầng 4, bạn được 81 người cho 10$ trong tuần thứ 4 mà họ tham gia. Suy ra tổng nhận là 810$
 • Ở tầng 5, bạn được 243 người cho 10$ trong tuần thứ 5 mà họ tham gia. Suy ra tổng nhận là 2.430$
 • Ở tầng 6, bạn được 729 người cho 10$ trong tuần thứ 6 mà họ tham gia. Suy ra tổng nhận là 7.290$
 • Ở tầng 7, bạn được 2.187 người cho 10$ trong tuần thứ 7 mà họ tham gia. Suy ra tổng nhận là 21.870$
 • Ở tầng 8, bạn được 6.561 người cho 10$ trong tuần thứ 8 mà họ tham gia. Suy ra tổng nhận là 65.610$
 • Ở tầng 9, bạn được 6.561 người cho 10$ trong tuần thứ 9 mà họ tham gia. Suy ra tổng nhận là 196.830$
 • Ở tầng 10, bạn được 6.561 người cho 10$ trong tuần thứ 10 mà họ tham gia. Suy ra tổng nhận là 590.490$
 • Ở tầng 11, bạn được 6.561 người cho 10$ trong tuần thứ 11 mà họ tham gia. Suy ra tổng nhận là 1.171.470$
 • Ở tầng 12, bạn được 6.561 người cho 10$ trong tuần thứ 12 mà họ tham gia. Suy ra tổng nhận là 5.314.410$

Như vậy, tổng số tiền bạn nhận được sau khi kết thúc 12 tầng là 7.971.600$. Với chi phí ban đầu là 182$, bạn có thể thu lại gần 8 triệu $.

Cách đăng ký Matrix Chain 

Bước 1: Truy cập link sau để vào trang web chính thức Matrix Chain: https://mtcnetwork.io/?ref=0xc94f897478233e7fbde274f048265475bcb4617b

Bước 2: Nhấn Connect để tiến hành kết nối ví.

Nhấn Connect để kết nối ví.
Nhấn Connect để kết nối ví.

Bước 3: Đăng nhập vào ví Metamask > chọn mạng BSC mainet. Sau đó ví yêu cầu kết nối với trang web, bạn chỉ cần nạp 2$ phí là hoàn tất.

Chú ý: Ở bước 3 này bạn có thể dùng ví SAFEPAL thay vì ví Metamask, CHI TIẾT VỀ VÍ SAFEPAL)

Đăng nhập vào ví Metamask và nạp tiền vào tài khoản MatrixChain 
Đăng nhập vào ví Metamask và nạp tiền vào tài khoản MatrixChain

Bài viết trên đây là các thông tin hữu ích giúp bạn biết nền tảng kiếm tiền Matrix Chain là gì, kèm theo đó là chi tiết thuật toán và luật chơi trong Matrix Chain. Chúc anh em tăng thu nhập hiệu quả với mô hình kiếm tiền theo tầng của Matrix Chain.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *