LÀM THẾ NÀO ĐỂ THĂNG TIẾN TRONG LIVEGOOD

BRONZE – Đồng

Có 2 F1 hoạt động (duy trì đóng phí thành viên 9.95$/tháng)

SILVER – Bạc

Có 2 cách để lên Thành viên Bạc (Silver):
Cách 1: Có 10 F1 đang hoạt động và tổng số 20 thành viên hoạt động trong nhóm trực hệ.
Cách 2: Có tổng 20 thành viên hoạt động trong nhóm trực hệ của bạn và có 3 nhánh đồng riêng biệt.

GOLD – Vàng

Có 3 cách lên Thành viên Vàng (Gold):
Cách 1: Có 30 F1 đang hoạt động và có tổng 100 thành viên hoạt động trong nhóm trực hệ.
Cách 2: Có 3 nhánh riêng biệt là bạc và có tổng 100 thành viên hoạt động trong nhóm trực hệ.
Cách 3: Có tổng 100 thành viên hoạt động trong nhóm trực hệ và có không quá 30 người đến từ 1 nhánh. Điều này có nghĩa là nếu bạn có một nhánh nào đó có nhiều hơn 30 thành viên, thì bạn cũng chỉ được tính 30 thành viên cho nhánh đó. Như vậy, theo Cách 3 này: Để lên Gold, bạn cần có tối thiểu 4 nhánh trực hệ vì dù mỗi nhánh bạn có bao nhiêu thành viên thì tổng số thành viên trong 3 nhánh tối đa được tính chỉ là 3 x 30 = 90 thành viên (dù số thành viên ở mỗi nhánh trong 3 nhánh đó có nhiều hơn 30), còn thiếu 10 thành viên để lên Gold.
Bạn cần hiểu đúng điều này để ngay từ đầu để lựa chọn chiến lược lên cấp phù hợp với bản thân mình.

Cách 2 để đạt Gold
Cách 3 để đạt Gold

PLATINUM – Bạch Kim

Có 3 cách lên Thành viên Bạch Kim (Platinum):
Cách 1: Có 100 F1 đang hoạt động và có tổng 500 thành viên hoạt động trong nhóm trực hệ.
Cách 2: Có 3 nhánh riêng biệt là vàng và có tổng 500 thành viên hoạt động trong nhóm trực hệ.
Cách 3: Có tổng 500 thành viên hoạt động trong nhóm trực hệ và có không quá 150 người đến từ 1 nhánh.

Cách 2 để đạt Platinum
Cách 3 để đạt Platinum

DIAMOND – Kim Cương

Có 2 cách lên Thành viên Kim cương (Diamond):
Cách 1: Có tổng 2.500 thành viên hoạt động trong nhóm trực hệ và có 3 nhánh Bạch kim riêng biệt.
Cách 2:
 Có 2.500 thành viên hoạt động trong nhóm trực hệ và tính mỗi nhánh không quá 500 thành viên.

Cách 1 để đạt Diamond
Cách 2 để đạt Diamond

CROWN DIAMOND (Đại sứ Kim Cương)

Có tổng cộng 50.000 thành viên trong nhóm của bạn với không quá 10.000 tính từ 1 nhánh riêng lẻ.
*Thành viên hoạt động là thành viên đóng phí 9,95 đô la hàng tháng.

Các điều kiện thăng hạng trong LiveGood.

5 XẾP HẠNG

2 thoughts on “LÀM THẾ NÀO ĐỂ THĂNG TIẾN TRONG LIVEGOOD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *