EA copy hoạt động thế nào?

EA copy được dùng hỗ trợ copy lệnh từ tài khoản này sang tài khoản khác hoặc từ Mt5 sang Mt4. Để sử dụng EA Copy bạn vào Gitlab của FXCE để tải EA gồm EA Copy Master và EA Copy Slaver.

Những tính năng của EA Copy

 • Chạy trên cùng một máy tính PC.
 • Cho phép tùy chọn Volume lệnh copy.
 • Cho phép copy lệnh trước cũ hoặc không. 
 • Tự động đóng lệnh copy khi tài khoản master đóng lệnh
 • Điều chỉnh khối lượng cho lệnh copy với nhiều tùy chọn khác nhau.
 • Tự động cập nhật SL/TP lệnh copy, khi lệnh của tài khoản Master thay đổi.
 • Chuyển đổi Symbol nếu Brokers có Symbol khác nhau, ví dụ như EURUSD và EURUSD.s
 • Xử lý đóng lệnh từng phần.
 • Cấu hình nhanh chóng đơn giản
 • Chỉ cần chạy một EA copy duy nhất trên một chart xử lý copy cho tất cả các Symbol.

Cài đặt thông số EA Copy Master

 • File Name: Tên file để lưu thông tin vào lệnh của EA Copy Master, bắt buộc cả master và slaver phải đặt tên giống nhau. File được lưu tại: C:\Users<Window User>\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common
 • SymbolMapping: chuyển đổi symbol Master Account và Slaver Account nếu brokers có symbol khác nhau.

                Ví dụ: Symbol S&P 500 bên tài khoản Master Account là US500, bên tài khoản Slaver là SP500.

                => Thì SymbolMapping sẽ là: US500:SP500

 • Prefix: Nếu symbols của broker có prefix, nhập prefix.
 • Suffix: Nếu symbols của  broker có suffix, nhập suffix.
 • Copy Old Positions: Chọn true copy tất cả lệnh của master, chọn false chỉ copy lệnh mới sau khi chạy EA copy.
 • Timer Frequency (ms): Thời gian để cập nhật file CSV.
 • Extend Point To Slaver: Chọn true nếu muốn tăng thêm khoảng cách SL/TP cho lệnh bên Slaver. Chọn false sẽ đặt cùng SL/TP.
 • Extend SL Point: Số point cộng thêm cho SL khi copy ở Slaver
 • Extend TP Point: Số point cộng thêm cho TP khi copy ở Slaver.

Cài đặt thông số EA Copy Slaver

 • FileName: Tên file chứa thông tin vào lên của EA Copy Master, để EA Copy Slaver copy. Tên File bắt buộc giống nhau ở cả Master and Slaver .
 • Prefix: Nếu symbols của broker có prefix, nhập prefix.
 • Suffix: Nếu symbols của  broker có suffix, nhập suffix.
  • Ví dụ: Symbol của sàn GeneFx là: EURUSD.f; USDCAD.f; …. thì Suffix phải nhập là .f
 • Copy Volume By, there are 5 types of volume:
  • Same Volume: giống volume vào lệnh bên tài khoản Master.
  • Fixed Volume: cố định volume copy ở tài khoản Slave.
  • Multiple Volume: công thức tính volume như bên dưới. Volume = [Slave Acc. Balance] * [Multiple Balance]
  • Multiple Balance: công thức tính volume như bên dưới. Volume = [Slave Acc. Balance]/[Master Acc. Balance] * [Multiple Balance] * [Copy Ratio]
  • Multiple Master Volume: công thức tính volume như bên dưới. Volume = [Slave Acc. Balance]/[Master Acc. Balance] * [Master Acc. Volume] * [Copy Ratio]

Điều khoản sử dụng

 1. Đậy là EA miễn phí.
 2. EA này không được dùng để bán hay trao đổi mang tính thương mại trong bất kỳ hình thức nào.
 3. FXCE không chịu trách nhiệm về việc mất tiền của người dùng trong quá trình sử dụng EA.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *