Công thức AIDA xây dựng chiến lược tiếp thị hiệu quả

Công thức AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) là một mô hình quảng cáo được phát triển để mô tả quá trình thu hút sự chú ý và thuyết phục khách hàng trong chiến lược tiếp thị. Nó bao gồm bốn phần chính:

 1. Attention (Chú ý):
  • Tạo ra một tiêu đề, hình ảnh, hoặc yếu tố nào đó để thu hút sự chú ý của người xem.
  • Mục tiêu là làm cho người xem dừng lại và chú ý vào thông điệp quảng cáo.
 2. Interest (Sự quan tâm):
  • Sau khi thu hút chú ý, tiếp tục phát triển thông điệp để làm cho người xem quan tâm.
  • Mô tả các lợi ích và giá trị của sản phẩm hoặc dịch vụ để kích thích sự tò mò.
 3. Desire (Ham muốn):
  • Tạo nên mong muốn mạnh mẽ bằng cách đề cập đến những giá trị và lợi ích cụ thể.
  • Thúc đẩy người xem thấy rằng họ cần hoặc muốn sản phẩm hoặc dịch vụ.
 4. Action (Hành động):
  • Kích thích hành động từ phía người xem, chẳng hạn như mua hàng, đăng ký, hoặc liên hệ.
  • Cung cấp thông tin rõ ràng và kêu gọi hành động (Call to Action – CTA) để hướng dẫn người xem điều hướng theo đúng hành động mong muốn.

Công thức AIDA thường được sử dụng để xây dựng chiến lược tiếp thị hiệu quả và tối ưu hóa tác động của quảng cáo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *