Bill Gates ” Kinh doanh theo tốc độ của tư duy”

“… Một trong những khuynh hướng của các công ty đang thành công là khó có thể đổi mới và sáng tạo: đó là một khuynh hướng thực tế – Nếu bạn quá tập trung vào những công việc trước mắt, thật khó để bạn có thể nhìn về phía trước” (Bill Gates – The Path to the Future)

Việc thành công trong một công ty, doanh nghiệp kinh doanh phụ thuộc vào nhiều yếu tố, điều kiện nhưng trong thời gian hiện nay thông tin có một vị trí quan trọng hàng đầu.

Tôi viết Business @ the Speed of Thought để giúp những người lãnh đạo hiểu rõ hơn hiệu quả và cách thức tận dụng, những sự thay đổi lớn lao đang diễn ra trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Tôi cho rằng trong vòng 10 năm tới thế giới kinh doanh sẽ phát triển nhiều hơn những thay đổi trong vòng 50 năm qua và những doanh nghiệp nào nắm bắt được cơ hội và sử dụng những tiến bộ thông tin của kỹ thuật số và các cách thức mới để lưu chuyển thông tin trong và ngoài công ty đồng thời tiếp cận khách quan bằng những phương thức mới này sẽ đi đầu và chắc chắn sẽ thành công.
Cho đến giờ này tốc độ của thông tin trong công việc kinh doanh phần lớn vẫn còn bị giới hạn bởi khả năng lưu chuyển thông tin, nhưng công cụ kỹ thuật số sẽ đưa thông tin đi với tốc độ ánh sáng. Do đó, bạn phải biết cách sử dụng nhân viên tri thức, nhân viên tư duy của mình, để phản ứng với những điều đang xảy ra, hoạch định sản phẩm mới, để chắc chắn là mình đang sử dụng mọi nguồn lực một cách đúng đắn và thích hợp.

“Tốc độ tư duy” dành cho những người trong thế giới điều khiển kinh doanh. Có rất nhiều phần trong sách dành cho các giám đốc hay người quản lý kinh doanh đang suy nghĩ về việc thay đổi công ty cho phù hợp với xu thế và thời đại mới. Cũng có nhiều phần trong sách dành cho nhân viên trong các doanh nghiệp, những người muốn có sáng kiến đóng góp để đưa công ty hoạt động hiệu quả hơn. Thật ra quyển sách này dành cho những người đang suy nghĩ về tương lai của thế giới kinh doanh, về cách thức công ty phân phối thông tin, dịch vụ và sản phẩm theo cách tốt nhất bằng cách sử dụng những tiến bộ mới nhất của khoa học và công nghệ sẵn có.

Tôi cho rằng mọi nhà doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh đều phải tự mình tham gia vào việc sử dụng máy tính cá nhân, mạng và Internet, tự mình khám phá tìm mua một vài sản phẩm, xem xét trang chủ mà họ có và các trang chủ của đối thủ cạnh tranh. Điều này sẽ giúp bạn đánh giá đúng những vấn đề mà họ có quan hệ làm việc: đối tác, cổ đông, tiếp thị quảng cáo, bán hàng, nhân viên sắp tuyển dụng và quan trọng nhất là nhu cầu khách hàng cùng xu thế thị trường. Điều này có nghĩa là một hình thức thông tin liên lạc mới. Một điều quan trong khác nữa là một công ty phải thật sự phấn đấu để loại bỏ dần các hình thức giấy tờ lâu nay và tiến hành triển khai áp dụng kỹ thuật số hoá. Khi đưa công việc vào trực tuyến, bạn sẽ có khả năng tăng thêm tính hiệu quả trong hoạt động công ty và huy động được sáng tạo cho nhân viên trong việc tiến hành kỹ thuật số hoá những hệ thống khác.

Xây dựng một hệ thống thông tin kỹ thuật số không đòi hỏi phải đầu tư lớn vào máy móc thiết bị. Các công ty đã có những thiết bị cơ bản cho công việc này rồi. Họ đã trang bị máy tính cho nhân viên. Họ đã nối mạng những máy tính này với nhau, và cũng có thể đã có địa chỉ trên Internet. Điều còn lại là sử dụng những điều đó hiệu quả hơn, đưa các quy trình và thông tin trước đây nằm trên giấy tờ vào mạng nội bộ công ty đồng thời thiết kế những công cụ giúp mọi người truy cập thông tin dễ dàng, chính xác. Điều này cần đến những số tiền đầu tư lớn và đòi hỏi phải suy nghĩ kỹ lưỡng, tìm hiểu xem những vấn đề nào có tính chất quan trọng đối với công ty, và phải được đánh giá đúng mức cùng sự hiểu biết của những người đứng đầu công ty trong việc tiến hành các phương pháp kỹ thuật số mới này.

Mọi sự kiện, mọi thành công đều xuất phát từ những hành động kịp thời cùng những tư duy táo bạo, nhạy bén và thông tin.

Bill Gates

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *